Pajumets, Marion – Post-socialist masculinities, identity work, and social change: an analysis of discursive (re)constructions of gender identity in novel social situations

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Pealkiri eesti keeles: Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2012

Lisad

Täistekst ETERAs