Pajumets, Marion – Keskkooli lõpetavate neidude kui tulevaste tööotsijate teadlikkus inimkaubitsemisest

Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut
Aasta: 2002

Lisad

Täistekst (.pdf)

 

Seotud teemad