Parman, Anneli – Sotsiaalne õiglus ja efektiivsus Eesti tervishoiumajanduses

Õppe-/uurimisautus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Majandusteaduskond / Rahvamajanduse Instituut

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 1999