Pettai, Iris; Proos, Ivi – Vägivald ja naiste tervis

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Uurimuse tüüp: Sotsioloogiline uuring
Aasta: 2003

Lisad

Täistekst (.pdf)

Seotud teemad