Piits, Liisi – Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2015

Lisad

Täistekst dspace.ut.ee