Vain, Liivi – Eakate meeste toimetulek Jõelähtme vallas

Juhendaja: Tulva, Taimi
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1999