Vallikivi, Tiina – Perevägivallast noorukite pilgu läbi Eestis

Juhendaja: Tiko, Anne
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteadsukond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1998