Uulimaa-Margus Ulvi – Naiskinnipeetavate arengulood ning hinnangud vangistuse mõjust edaspidisele elule ja suhetele lastega

Juhendaja: Tiko, Anne
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001