Juga, Regina – Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega

Autor: Juga, Regina
Pealkiri: Maskuliinsuse ideoloogia seos soo ja rahvusega

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Õppetool/osakond: Psühholoogia osakond
Juhendaja: Kolga, Voldemar, tead.kand.

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003