Jääger, Triin – Peresisene naistevastane vägivald: naistevastase vägivalla esinemine ja ennetusvõimalused Viljandis ja Valgas

Autor: Jääger, Triin
Pealkiri: Peresisene naistevastane vägivald: naistevastase vägivalla esinemine ja ennetusvõimalused Viljandis ja Valgas

Õppe-  või uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond: Sotsiaalteduskond/ sotsiaaltöö osakond
Juhendaja: Marju Selg

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002