Kabun, Kait – Soolise võrdõiguslikkuse mõõtmisest töö- ja pereelu ühitamise valdkonnas (2001)

Kabun, Kait
Soolise võrdõiguslikkuse mõõtmisest töö- ja pereelu ühitamise valdkonnas

Õppeasutus: Tartu Ülikool
Osakond: Sotsiaalteaduskond / sotsioloogia osakond

Juhendaja: Dagmar Kutsar
Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001