Kadakas, Leen – Prostitutsioonidiskussioonid Eesti Päevalehes aastatel 1999-2003 (2003/2004)

Kadakas, Leen
Prostitutsioonidiskussioonid Eesti Päevalehes aastatel 1999-2003

Juhendaja: Mikko Lagerspetz
Tallinna Ülikool
Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003/2004