Aavik, Kadri – Intersectional disadvantage and privilege in the Estonian labour market: an analysis of work narratives of Russian-speaking women and Estonian men

Juhendajad: Triin Roosalu, PhD, Associate Professor at Tallinn University, Estonia; Andrea Petö, PhD, Professor at Central European University, Hungary; Leeni Hansson, PhD, Tallinn University, Estonia
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Ühiskonnateaduste instituut

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2015

Lisad

Vaata saadavust ENUTi raamatukogus

Täistekst ETERAs