Talves, Kairi – Paindlik tööaeg töö- ja pereelu ühitamise teenistuses õhtusel ja öisel ajal töötavate Eesti elanike näitel

Juhendaja: Anu Laas
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2007