Talves, Kairi – Ettevõtlusest Eesti naisettevõtja pilgu läbi

Juhendaja: Anu Laas
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool; Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2005