Tali, Margaret – Art into popular culture : the mythologies of male artists in Estonian media 1986 – 1996

Juhendajad: Rossi, Leena-Maija; Kurg, Andres
Õppe-/uurimisasutus: Eesti Kunstiakadeemia
Osakond/õppetool: Institute of Art History and Theory

Magistritöö
2005