Tali, Margaret – Poliitika ja meediadiskursused 1980. ja 1990. aastate eesti kunstis

Juhendaja: Leena-Maija Rossi
Õppe-/uurimissasutus: Helsingi Ülikool
osakond/õppetool: Kunstiajaloo Osakond / Kristiina Instituut

Uurimuse tüüp: Magistritöö (kirjutamisel)
200…