Zilensk, Heli – Kehaimidži ja seotussuhete seosed teismeeas

Juhendaja: Eha Rüütel
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedgoogikaülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / psühholoogia osakond

Uurimuse tüüp: Magistitöö
Aasta: 2002