Stamberg, Tõnis – Meeste ja naiste palgaerinevusi mõjutavad tegurid 1992. ja 2002. aastal

Juhendaja: Jelena Helemäe
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004/2005