Resetnikova, Aigi – Naispolitseiametnike töörahulolu probleemid

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Õigusinstituut

Uurmimuse tüüp: Ettekanne
Aasta: 2004