Resetnikova, Aigi – Nõukogude Eesti miilitsa kujunemine rahvuslikuks politseiteenistuseks

Juhendaja: Dorothy Moses
Õppe-/uurimisasutus: Sculz City University of New York John Jay College of Criminal Justice

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2003