Reinfeldt, Kai – Naise emantsipatsiooni küsimus Eestis 1920. aastatel Postimehe ja Päevalehe põhjal

Juhendaja: Anu Raudsepp, PhD
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2013

Lisad

Täistekst dspace.ut.ee