Tell, Saima – Võrdsete võimaluste tagamine hariduses

Juhendaja: Leino Mare
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteadukond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2004

Seotud teemad