Tigasson, Külli-Riin – Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992-2002

Juhendaja: Marju Lauristin
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2003

Seotud teemad