Tiistar, Klenja – Täiskasvanukoolitus naiste elukulus

Juhendaja: Taimi Tulva
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond/ sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2002

Seotud teemad