Tomberg, Merle – Alkoholisõltuvuses naisklient: toimetulekut toetavad teenused

Juhendaja: Tulva Taimi
Õppe-/uurimiasutus: Tallinna Ülikool Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 2001