Trummal, Aire – Alaealiste prostitutsioon Tallinnas. Nähtuse olemus ja tagamaad

Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut
Osakond/õppetool: Sotsioloogia

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001

Seotud teemad