Trummal, Aire (koostaja) – Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: päritoluriigid. Eesti uurimusraport

Aasta: 2003

Seotud teemad