Täht, Kristina – Riigistruktuurides töötavate naiste käitumisstrateegiad

Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut
Osakond/õppetool: Ühiskonnateooria õppetool/ sotsioloogia

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1997