Uke, Elena – Lasteprostitutsiooni olemusest ja rehabilitatsiooni võimalustest Eesti spetsialistide arvamuste taustal

Juhendaja: Leppiman, Anu
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003