Luht, Kristiina – Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis

Luht, Kristiina
Meesliikumine: arengutrendid ja teave Internetis

Juhendaja: Ülle-Marike Papp
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Infoteaduste osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2000

Autori kontaktid
kristiina.luht@sm.ee