Linnas, Siret – Nais- ja meessoo kujutamine 5. klassi eesti keele õpikus

Linnas, Siret
Nais- ja meessoo kujutamine 5. klassi eesti keele õpikus

Juhendaja: Jaan Mikk
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Filosoofiateadskond, Kirjanduse ja rahvaluule osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2004