Suvekool 2020 (1. Euroopa Liidu institutsioonide poolt väljatöötatud poliitilised dokumendid)

Halliki Voolma, Euroopa Komisjoni Õiguse Peadirektoraadi soolise võrdõiguslikkuse üksuse ametnik ühines suvekooliga Zoomi vahendusel ja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse poliitikate elluviimiseks loodud struktuure komisjonis. Lisaks temale kui direktoraadi nõuniku kohale on loodud soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm, mis koosneb 6-st inimesest, teema eest vastutab EK volinik