Что такое гендерное равенство? Гендерное расслоение является не только препятствием для сбалансированного человеческого развития, но и нарушением прав человека в современных демократических странах. Демократия и экономическое развитие предполагают, что люди имеют равные возможности для реализации своего потенциала, независимо от пола

Suvekool 2020 (4. Vaimse tervise teemad ja teenused)

Vaimse tervise teemale keskendumise vajadus tõstatus tõdemusest, et Eestis on üha enam levimas esoteerika, vaimse tasakaalu ja enesearengu eesmärgil otsitakse abi nõidadelt ja selgeltnägijatelt, ida ja loodusrahvaste usunditest, mitte ekspertidelt. Teemaploki juhatas sisse meediaekspert, Tallinna Ülikooli dotsent Barbi Pilvre, kelle küsimuseasetused lähtusid hingehoiu

Suvekool 2020 (3. Arengud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Eesti kolmandas ja valitsussektoris)

Praxise võrdsuspoliitikate ekspert, jurist Mari-Liis Sepper andis ülevaate mõttekoja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste programmist ja uurimisteemadest.   Programmi eesmärk on laiema avalikkuse teadlikkuse ja tähelepanu pööramine soolise võrdõiguslikkuse olulisusele ja soolõime meetmete toetamine muudes poliitikakujundamises. Praxis osaleb Eesti eksperdina

Suvekool 2020 (2. Soolise võrdõiguslikkuse poliitikad kohalike omavalitsuste tasandil Euroopas, Eestis ja mujal)

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri tutvustas Zoomi vahendusel Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions – CEMR) meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, eelkõige naiste ja meeste võrdse esindatuse – demokraatia propageerimist otsuste

Suvekool 2020 (1. Euroopa Liidu institutsioonide poolt väljatöötatud poliitilised dokumendid)

Halliki Voolma, Euroopa Komisjoni Õiguse Peadirektoraadi soolise võrdõiguslikkuse üksuse ametnik ühines suvekooliga Zoomi vahendusel ja tutvustas soolise võrdõiguslikkuse poliitikate elluviimiseks loodud struktuure komisjonis. Lisaks temale kui direktoraadi nõuniku kohale on loodud soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm, mis koosneb 6-st inimesest, teema eest vastutab EK volinik

Euroopa Naised 2019 auhind

Riina Kütt

Rambivalguses Kesk-Euroopa naised – nõnda tituleeris 4. detsembril 2019 toimunud Euroopa Naised 2019 auhinnatseremooniat üritusest reportaaži teinud Euronews. Tõsi ta on, sel aastal oli 4 tiitlisaaja hulgas 3 naist Kesk-Euroopast.

Euroopa Naised aastaauhinda annavad 2016. aastast alates välja Rahvusvaheline Euroopa Liikumine ja üle 2000 Euroopa naisorganisatsiooni ühendav European Women’s Lobby (EWL). Eelkõige tahetakse auhinnaga pöörata senisest enam tähelepanu naistele, kes on märkimisväärselt panustanud Euroopa ühisprojekti ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Et teha naised, nende tihti tahaplaanile jääv roll ja panus Euroopale nähtavamaks ja julgustada naisi osalema Euroopat ja tema tulevikku puudutavates auteludes ja aktsioonides.

Tänavu anti auhind välja neljas kategoorias:
Naine poliitikas erakordse liidrirolli eest poliitikas.
Naine tegutsemas silmapaistvate aktsioonide eest rohujuuretasandil Euroopas.
Naine ettevõtluses ettevõtlusvaimust kantud Euroopa integratsiooni edendamise eest.
Naine noorte innustaja 15−30-aastaste noorte kategoorias noorte naiste hääle kuuldavaks tegemise eest Euroopas.

Kandidaate saab esitada üle Euroopa korraldajate liikmesorganisatsioonide kaudu. Valiku teeb poliitikuist, meedia-, äri- ja vabaühenduste esindajaist koosnev kõrgetasemeline žürii, mida 2019. aastal juhtis Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president, Euroopa Parlamendi liige Eva Maydell. Teiste hulgas kuulusid sinna EWL president Gwendoline Lefebre, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni naiste komisjoni president Gloria Mills, laulja ja aktivist Barbara Hendriks jt.

BELvue muuseumis Brüsselis 4. detsembril 2019 toimunud auhinnatseremoonia avakõnes rõhutas žürii esinaine Eva Maydell: ”Täna siia kogunenutel on ilmselt kõigil oma eeskujud, kes on mõjutanud meie maailmavaadet. Me ei peaks neid naisi ainult vaikselt imetlema, me peaksime neist ja nende algatustest rääkima, nad nähtavaks tegema ja nende tööd toetama!”

Kes siis olid Euroopa Naine 2019 auhinna saajad?

Rahvusvahelisele õnnelikkuse päeval, 20. märtsil, kogunesid kuue kooli 5.-6. klassi õpilased Kultuurikatlasse, et esitleda lahendusi ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Suur-suur kummardus ja aitäh noortele maailmaparandajatele ja nende juhendajatele Kose Gümnaasiumist, Holstre Koolist, Pärnu Vabakoolist, Tartu Forseliuse Koolist, Haabersti Vene

Euroopa Parlament. Yana Toom

Küsimused Yana Toomile kui Euroopa Parlamendi saadikule olid osa seminarist „Valimiste aasta: naised Eesti ja Euroopa poliitikas“ 8. märtsil 2019 Tartus Kas kandideerimine Euroopa Parlamenti ja töö seal on naispoliitiku jaoks teistsugune kui Riigikogus? Töö Euroopa Parlamendis erineb Riigikogu omast,

silt this way

Ettepanekud Riigikogu naiste ühendusele

8. märtsil k.a Tartus ENUTi korraldamisel toimunud seminaril „Naised poliitikas“ analüüsiti Riigikogu valimistulemusi ning koguti mõtteid ja ootusi Riigikogu XIV koosseisule, mille elluviimisel oodatakse Riigikogu liikmeks valitud naiste ühist panust. Ettepanekud Riigikogu naiste ühendusele Hoida ja kaitsta demokraatlikku poliitilist kultuuri

ENUT osales üle-Euroopalisel võrdsete õiguste päeval

25. mail tähistati Euroopas naiste õiguste päeva. Euroopa Komisjoni ja Eesti Välisministeeriumi toel ning koostöös Arengukoostöö ümarlauaga toimus Telliskivi loomelinnakus sel puhul terve päev kestnud üritus “Her story is our story – every meter counts!”, mille käigus tutvustati naiste olukorda

Palgalõhe. Materjalid

Palgalõhe teemalised uuringud ja materjalid uuringukeskuse Praxis veebilehel Sooline palgalõhe Eestis (2011) Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liidus (2014) Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR uuringu kokkuvõte; Sotsiaalministeeriumi toimetised 2011 Soolise võrdõiguslikkuse näitajad (2015) Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks

Palgalõhega seotud terminoloogia

Selgitatud palgalõhe tuleneb n-ö objektiivsetest teguritestehk sellest, et naised ja mehed on koondunud erinevatele ametialadele ja sektoritesseja töötavad erineva koormusega, naiste tööstaaž on üldiselt madalam, naised ja mehed on erineva hariduse ja eriala ning keeleoskusega. Selgitamata palgalõhe tähendab seda, et

Võrdlev tabel soolise võrdõiguslikkusega seotud mõistetest

ENUTi, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ), sotsiaalministeeriumi (SoM) ja võrdõigusvoliniku (SVV) sõnaseletusi võrdlev tabel. Tabeli koostajaks on Ülle-Marike Papp. Loe täpsemalt: Töö võrdõiguslikkusealase terminoloogiaga. Ülle-Marike Papp või vaata teemat Terminoloogia. Mõiste Määratlus ENÜ ENUT SVV SoM Sugu (ehk mõisted tüdrukud-poisid, naised-mehed) tähistab

Soolise Võrdõiguslikkuse Võrgustik

Allpool saad teha avalduse soolise võrdõiguslikkuse võrgustikuga liitumiseks. Loe võrgustikust lähemalt siit. Võrgustikust Eesti Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik on avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkuse alusel moodustatud koostöövõrgustik. Võrgustik moodustati 2009 aastal projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“  tegevuste raames.  Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku eesmärgiks on kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, tugevdades

Naiste tugikeskused

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik Avas uksed aastal 2006 Telefon: 5333 2627 E-post: naistetugikeskus@gmail.com Kodulehekülg: www.naistetugikeskus.eu Järvamaa Naiste Tugikeskus Avas uksed aastal 2013 Telefon: 5813 3755 E-post: jarvanaistekeskus@gmail.com Kodulehekülg: www.jarvanaistetugi.ee Jõgevamaa Naiste Tugikeskus Avas uksed aastal 2013 Telefon: 5860 0170 E-post: jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

Meediakogu

Meediakogu kajastab ENUTi raamatukogus kohapeal saada olevaid audiovisuaalteavikuid. Teaviku asukoha ja saadavuse kohta saab infot e-kataloogist RIKS. Meediakogu on täiendamisel.