Koolitus: Õpetaja paremad teadmised = paremad võimalused toetada tüdrukute ja poiste avaramaid valikuid

Korraldaja: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

Koolitus koosneb kahest õppepäevast, 6 akadeemilist tundi päevas, kohtade arv on piiratud

Koolitusele registreerida saab SIIN

  1. koolituspäev  (26. oktoobril Toilas ja 28. oktoobril Narvas)
12.00-13.30  Saame omavahel tuttavaks. Räägime naistest ja meestest, tüdrukutest ja poistest, vajadusest avardada laste elukutse- ja ainevalikud kiitesti muutuvas maailmas. Rühmatööd, analüüsid, reflekteerimisharjutused.
13.30-14.00Lõuna
14.00-15.30Lühiloeng: Miks on vaja eristada bioloogilist ja sotsiaalset sugu? Mis on soonormid? Teemakohane viktoriin. Kooli ja õpetaja roll laste soolises sotsialiseerimises. Vaatame ja analüüsime koos teemakohaseid videoklippe.
15.30-15.40Tee ja puuviljapaus
15.40-17.10Mis on ja mida sisaldab varjatud õppekava koolis ja kuidas see mõjutab õpilasi? Kuidas teha nähtamatut nähtavaks – videofilmid ja analüüs.  Iseiseisva töö tutvustus: uuri koolielu uue nurga alt.
  • 2. koolituspäev (16. novembril Toilas ja 24. novembril Narvas)
12.00-13.30  Iseseisva töö arutelu: Mida märkasime uudse ja huvitavana klassis ja koolielus 1. koolituspäeval omandatud uute teadmiste valguses. Heidame videoklipi kaudu pilgu klassitundi: kas kohtleme tüdrukuid ja poisse võrdselt?
13.30-14.00Lõuna
14.00-15.30Tutvustame Eestis ja välismaal õpetajate ja õpilaste seas läbiviidud uurimusi. Mida õpilastelt oodatakse ja kuidas tüdrukud ja poisid seda tajuvad? Rühmatöö.
15.30-15.40Tee ja puuviljapaus
15.40-17.10Mida saame oma koolis teha õpilaste vabamate valikute toetamiseks? Soovitusi ja näpunäiteid õpetajale. Tüdrukud – tulevased juhid. Kuidas tüdrukuid võimestada? Ajurünnak. Tutvustame Eesti riikliku õppekavade alusel väljatöötatud sootundliku hariduse alaseid materjale. Koolituse kokkuvõte ja tagasiside.

Koolitus, sealhulgas kohvi- ja lõunapausid, on tasuta. Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Koolitajad:

Ülle-Marike Papp

Osalenud eksperdi ja lektorina haridus- ja sooteemalistes projektides: Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Ärka. Märka. Tegutse (2010–2012), Norra Finantsmehhanismi toetatud projekt „SooaspektiIntegreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ (SIHT) (2014–2016), Erasmus+ projekt „Fair Play at Schools“ (2019–2022). Mitmete soo ja hariduse teemaliste publikatsioonide autor.

Riina Kütt

Allikas: tark.ee

Osalenud eksperdi ja lektorina sotsiaalministeeriumi rahastatud programmi „Lasteaiast ülikoolinisootundlikkus hariduses“ projektides (2008–2009); Euroopa Sotsiaalfondi projektis „Ärka. Märka. Tegutse (2010–2012); Norra Finantsmehhanismi toetatud projektis „Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“ (SIHT), (2014–2016); Erasmus+ projektis „Fair Play at Schools“ (2019–2022). Mitmete soo- ja haridusteemaliste publikatsioonide autor.

Koolitust toetab Briti Nõukogu.