Developing teachers’ gender awareness and critical thinking to boost women’s and girls’ leadership skills (2022-2023)

Projekti eesmärk

Ida-Viru ja Harju maakonna õpetajate ja õpilaste kriitilise mõtlemise ja sooteadlikkuse suurendamine soostereotüüpidest vaba õpikeskkonna kujundamiseks ning naiste ja tütarlaste juhtimisoskuste kui 21. sajandi pädevuse arendamiseks.

Viia kokku eesti- ja venekeelsete koolide õpetajad koostöise õppimise eesmärgil soolise võrdõiguslikkuse, kogukonnatunde ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks

Projekti kestus

01. oktoober 2022 – 31. märts 2023

Projekti partnerid

Sillamäe Lastekaitse Ühing

BPW-Narva

Projektijuht: Marion Ründal

Projekti tegevused:

Koolituse ajakava

Konverents “Märkamisest tegutsemiseni – toeta tüdrukute ja poiste piiravatest soostereotüüpidest vabu valikuid

Konverentsi järelvaatamine ENUTi Facebooki lehel

Projekti toetab Briti Nõukogu