Suvekool 2020 (2. Soolise võrdõiguslikkuse poliitikad kohalike omavalitsuste tasandil Euroopas, Eestis ja mujal)

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri tutvustas Zoomi vahendusel Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions – CEMR) meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel, eelkõige naiste ja meeste võrdse esindatuse – demokraatia propageerimist otsuste