Võrdõigusliku organisatsiooni poole: EIGE uus tööriist GEAR aitab

Group of Business People Meeting About Teamwork. Foto: www.eige.eupopa.eu

Group of Business People Meeting About Teamwork. Foto: www.eige.eupopa.eu

Mida tähendab soolõime avaliku sektori organisatsioonis? Kust alustada? EIGE on loonud uue online-tööriista GEAR, mis on praktiline ja detailne abimees kolmel tasandil: soolise mõju hindamine, institutsiooni ümberkujundamine ja soolise võrdõiguslikkuse alane koolitus. GEAR on osa EIGE Soolise Süvalaiendamise Platvormist (Gender Mainstreaming Platform), online teejuht soolist võrdõiguslikkust puudutavate probleemide lahendamisel erinevates valdkondades.

 

Soolise mõju hindamine

Poliitikad mõjutavad tihtipeale mehi ja naisi erinevalt ning võivad süvendada ühiskondlikku, kultuurilist ja majanduslikku ebavõrdsust sugude vahel. Soolise mõju hindamise tööriist aitab ära tunda, millised poliitikad ebavõrdsust soodustavad, ja kuidas saab neid poliitikaid efektiivselt paremaks ümber kujundada. Juba poliitika välja töötamise käigus saab seda kujundada arvestades soolise võrdõiguslikkuse aspekti. GEAR ei paku mitte ainult mõjude hindamise teoreetilist mudelit, vaid sisaldab ka juba erinevates riikides toimivaid ja praktilisi näpunäiteid.

 

Institutsionaalne muutumine

Kestlike tulemuste saavutamiseks tuleb organisatsioonis tavaliselt kasutusele võtta enam kui paar “ad hoc” muudatust. Soolise võrdõiguslikkuse strateegia võib tähendada organisatsiooni põhimõttelist muutust põhiküsimuste ja väärtushinnangute tasandil; see võib tähendada uusi reegleid ja seadusi, mis looksid kõiki arvestava toimiva süsteemi. Näiteks, juhtkonna selge kokkulepe elimineerida sooline diskrimineerimine organisatsioonis ning mõjude hindamise mehhanismid, mille abil organisatsiooni liikmeid innustatakse kasutama soolise võrdõiguslikkuse aspekti kui keskset printsiipi igapäevaselt oma töökeskkonnas.

 

Soolisevõrdõiguslikkuse alane koolitus

Töötajate teadlikkus soolise ebavõrdsuse küsimustes on äärmiselt oluline. Töötajate koolitamise kaudu saab neile anda vajalikud tööriistad ja meetodid soolise võrdõiguslikkuse praktiseerimiseks. Süstemaatiline koolitamine toob kaasa positiivsed muutused ja aitab töötajatel toimida soolistvõrdõiguslikkust arvestavalt.

 

 

Vaata ka videot:

 

Uudis refereeritud EIGE veebilehelt: “Towards a gender equal organisation: EIGE’s toolkits help get you started