Euroopa Naised 2019 auhind

Riina Kütt

Rambivalguses Kesk-Euroopa naised – nõnda tituleeris 4. detsembril 2019 toimunud Euroopa Naised 2019 auhinnatseremooniat üritusest reportaaži teinud Euronews. Tõsi ta on, sel aastal oli 4 tiitlisaaja hulgas 3 naist Kesk-Euroopast.

Euroopa Naised aastaauhinda annavad 2016. aastast alates välja Rahvusvaheline Euroopa Liikumine ja üle 2000 Euroopa naisorganisatsiooni ühendav European Women’s Lobby (EWL). Eelkõige tahetakse auhinnaga pöörata senisest enam tähelepanu naistele, kes on märkimisväärselt panustanud Euroopa ühisprojekti ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Et teha naised, nende tihti tahaplaanile jääv roll ja panus Euroopale nähtavamaks ja julgustada naisi osalema Euroopat ja tema tulevikku puudutavates auteludes ja aktsioonides.

Tänavu anti auhind välja neljas kategoorias:
Naine poliitikas erakordse liidrirolli eest poliitikas.
Naine tegutsemas silmapaistvate aktsioonide eest rohujuuretasandil Euroopas.
Naine ettevõtluses ettevõtlusvaimust kantud Euroopa integratsiooni edendamise eest.
Naine noorte innustaja 15−30-aastaste noorte kategoorias noorte naiste hääle kuuldavaks tegemise eest Euroopas.

Kandidaate saab esitada üle Euroopa korraldajate liikmesorganisatsioonide kaudu. Valiku teeb poliitikuist, meedia-, äri- ja vabaühenduste esindajaist koosnev kõrgetasemeline žürii, mida 2019. aastal juhtis Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president, Euroopa Parlamendi liige Eva Maydell. Teiste hulgas kuulusid sinna EWL president Gwendoline Lefebre, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni naiste komisjoni president Gloria Mills, laulja ja aktivist Barbara Hendriks jt.

BELvue muuseumis Brüsselis 4. detsembril 2019 toimunud auhinnatseremoonia avakõnes rõhutas žürii esinaine Eva Maydell: ”Täna siia kogunenutel on ilmselt kõigil oma eeskujud, kes on mõjutanud meie maailmavaadet. Me ei peaks neid naisi ainult vaikselt imetlema, me peaksime neist ja nende algatustest rääkima, nad nähtavaks tegema ja nende tööd toetama!”

Kes siis olid Euroopa Naine 2019 auhinna saajad?

Naine poliitikas auhinna võitis rumeenlanna Laura Codruta Kövesi, kes on nimetatud 2020. aastal tööleasuva Euroopa Prokuratuuri (European Public Prosecution Office, EPPO) peaprokuröriks. Vapra naisena on ta võidelnud kõrgetasemelise poliitilise korruptsiooniga Rumeenias, tänu millele on Laurast saanud korruptsioonivastase võitluse sümbol. Ka uues ametis saab tema ülesandeks võidelda pettuste ja korruptsiooniga Euroopa Liidus.  Auhinda vastu võttes rõhutas Laura valitud teele kindlaksjäämise olulisust. Euronews’ile antud intervjuus sõnas Laura: “Ma ei usu, et antud hetkel on oluline see, et olen naine; oluline on see, on mul on tohutult kogemust, et ma olen 24 aastat töötanud prokurörina.” Oma auhinnatseremoonia tänukõne lõpetas ta sõnadega: “See auhind kuulub kõigile neile, kes mind korruptsioonivastases võitluses, õiguskorra ning Euroopa väärtuste kaitsmisel toetasid.”  Ka oma uues ametis hakkab Laura seisma Euroopa rahade ausa ja läbipaistva kasutamise eest.

Naine tegutsemas kategooria auhinnaga pärjati bulgaarlanna Milena Kadieva. Juristist ja inimõiguste eksperdist Milena, kes juhib naiste õiguste kaitsmisega tegelevat organisatsiooni Gender Alternatives Plovdivis, sai tunnustatud oma enam kui 10-aastase tegevuse eest naiste võimestamisel ja toetamisel. Auhinnakõnes lausus Milena: “Minu missioon inimõiguste advokaadina on alati olnud naiste ja tütarlaste kaitsmine vägivalla eest, soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning abivajajate toetamine.” Euronews’i kaudu saatis Milena Euroopale sõnumi: “Meile on oluline teha muudatusi Bulgaaria seadustes tõkestamaks ja ennetamaks naistevastast vägivalda.” Bulgaarlanna kodumaa on üheks seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigiks, kes pole ratifitseerinud Euroopa Nõukogu Istanbulis vastuvõetud Naistevastase vägivalla tõkestamise ja ennetamise konventsiooni.

Naine ettevõtluses kategoorias tunnustati tandemit Eleonora Azzaoui ja Vera Günther, kes asutasid Berliinis paikneva mittetulundusliku ettevõtmise Mimycri, kus valmistatakse katkistest põgenikepaatidest kvaliteetseid kotte. Mimycri idee sündis Eleonoral ja Veral Euroopa rändekriisi haripunktis 2016. aastal vabatahtlikuna Kreekas tegutsedes, kus naid aitasid põgenikke ning koristasid Chioses randu. Prügi läks otsejoones äraviskamisele, sh katkised kummipaadid. Sellest sündiski idee muuta suhtumist, teha midagi käegakatsutavalt vajalikku, panustada uutesse väljakutsetesse. Mimycri tooted disainitakse koos põgenikega, neil on rääkida oma lugu. Euroopas suurt tähelepanu pälvinud algatusest on kirjutanud pikemalt ka The Independence. Auhinnakõnes toonitasid südikad naised: “Ainult 12% Euroopa investorite rahast läheb naiste juhitud idufirmadele. See on šokeeriv. See on vale. On aasta 2019. See on Euroopa. Selle arvu tõstmine 50%-le peab olema meie prioriteet. Selle saavutamine tähendab, et me ei võrdsusta edukust meestele omistatavate omadustega. See tähendab, et lapsevanemaks ja ettevõtjaks olemist tuleb toetada, olgu tegu mehe või naisega.“ Loe rohkem

Naised noorte innustajana kategoorias sai pärjatud Johanna Nejedlová Tšehhist KONSENT nime kandvast organisatsioonist, kes on võtnud oma missiooniks muuta Tšehhi ühiskonna suhtumist seksuaalvägivalda ja ahistamisse. Auhinnatseremoonial lausus Johanna: “Võrdõiguslikkuse saavutamiseks on hädavajalik kaotada naistevastane vägivald. Me ei saa eeldada, et naised areneksid isiksuse ja professionaalina, kui nad peavad kogema vägivalda, rünnakuid või vägistamist.“ Peame keskenduma naiste jaoks turvalisema ja parema keskkonna loomisele. Auhinna saaja on ka EWL Vägivalla Seirekeskuse ekspert. Ka Tšehhi on üks seitsmest EL liikmesriigist, kes pole seni ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni.

Ka kliima ja keskkonna valdkonnas on küpsemas aeg erakordsetele naistele.

Naisted tegutsemas nomineeritute hulgas, väljapaistvate naiste nimekirjas oli ka meie 2018. aasta maailmakoristusaktsiooni üks algatajaid ja eestvedajaid Eva Truuverk. Eva on EENA Aasta Naine 2018 ja Aasta Kodanik 2018, kes võttis 2018. aastal vastu ka UNESCO-Jaapani kestlikku arengut toetava hariduse auhinna. Müts maha läbimurdeliste Eesti naiste ees!

Noorte innustaja kategooria nominentide seast leiame maailmakuulsa kliimaaktivisti 2019. a. meedianime nr 1 Greta Thunbergi, kellele omistati detsembris 2019 ajakirja Time aasta maineka inimese tiitel.

Sedapuhku sai auhinna saajate läbi väljendatud eelkõige mure naistevastase vägivalla üle, kuid ka naiste söakus korruptsiooniga võitluses ja uute lahenduste leidmisel Euroopa ees seisvatele probleemidele.

Mida lõpetuseks? Euroopa Naiste auhinna puhul pole kindasti tegemist vaid naiste märkamise ja auhinna üleandmisega. Tegemist on naisi mobiliseeriva tervikpaketiga, alates kandidaatide ülesseadmisest, tuhandete üritusele kaasamõtlemisest-kaasaelamisest, sh nii facebook’i-sõnumite, twitter’i-säutsude kui instagrammi kaudu, mis kulmineerub kogu auhinnatseremoonia melu ja innustunud järelhõigetega.
Kokku moodustab see tähelepanuväärse aktsiooni ühisnimetajaga – naised Euroopas nähtavaks!

Et naised saaksid Euroopas nähtavamaks, oli üritusse kaasatud partnerina Euronews. Kel vähegi mahti, saab ise tseremooniale kaasa elada ja emotsiooni jagada klõpsides Euronewsi uudisklipile 

Neile, kes soovivad rohkem infot:
https://europeanmovement.eu/women-of-europe/
https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2019/
https://www.facebook.com/Women-of-Europe-Awards-2019-108937520588674/
https://twitter.com/hashtag/womenofeurope?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda/briefing/2019-11-25/4/naistevastase-vagivalla-lopetamine-eli-uhinemine-istanbuli-konventsiooniga