Praks, Sirje – Alaealiste lastega üksikemaga pere toimetuleku võimalused Kehtna valla näitel

Juhendaja: Leino, Mare
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteadukond, sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003