Põldsaar, Raili – Critical discourse analysis of anti-feminist rhetoric as a catalyst in the emergence of the conservative universe of discourse in the United States in the 1970s-1980s

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Juhendaja: Professor Krista Vogelberg, Tartu Ülikool

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2006

Lisad

Täistekst http://dspace.ut.ee/handle/10062/176

 

Seotud teemad