Lindma, Helina – Eesti naispoliitikud uudisajakirjanduses (Eesti Päevalehe, Postimehe ja SL Õhtulehe 1999. ja 2003. a. väljaannete põhjal)

Lindma, Helina
Eesti naispoliitikud uudisajakirjanduses (Eesti Päevalehe, Postimehe ja SL Õhtulehe 1999. ja 2003. a. väljaannete põhjal)

Juhendaja: Barbi Pilvre, MSc
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond

Uurimuse tüüp: Seminaritöö
Aasta: 2004