Lillep, Kaja – Soorollide seotus füüsilise mina ja seksuaalkäitumisega

Lillep, Kaja
Soorollide seotus füüsilise mina ja seksuaalkäitumisega

Juhendaja: Aleksander Pulver
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / psühholoogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1999