Leppiman, Anu – Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal

Leppiman, Anu
Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal

Juhendaja: Taimi Tulva
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / sotsiaaltöö osakond

Uurimuse tüüp: Magistritöö
Aasta: 1996