Lamesoo, Katri – Prostitutsiooni meediadiskursus

Lamesoo, Katri
Prostitutsiooni meediadiskursus

Juhendaja: A. Laas, MA
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003