Lahe, Siiri – Naised muutuval tööturul. Eesti naiste olukord ja probleemid

Lahe, Siiri
Naised muutuval tööturul. Eesti naiste olukord ja probleemid

Juhendaja: Marje Pavelson
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Tehnikaülikool
Osakond/õppetool: Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut / haldusjuhtimine

Uurimistöö tüüp: Magistritöö
Aasta: 1997