Laas, Anu – Feministlik perspektiiv sotsioloogias

Juhendaja: Dagmar Kutsar
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond / sotsioloogia osakond

Uurimistöö tüüp: Magistritöö
Aasta: 2000

Autori kontakt
anu.laas.002@mail.ee; laas@ut.ee

Lisad:

Täistekst (.pdf)

Olemas ka ENUTi raamatukogus

Tartu Ülikooli sugupooleuuringute rühm www.ut.ee/gender

Seotud teemad