Lindsalu, Elo – Naisekuju modelleerimine XX sajandi alguskümnendite eesti kirjanduses

Lindsalu, Elo
Naisekuju modelleerimine XX sajandi alguskümnendite eesti kirjanduses

Juhendaja: Reet Neithal
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Osakond/õppetool: Filoloogiateaduskond, eesti kirjanduse õppetool

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2008

Autori kontaktid
elo@eki.ee; elo@utkk.ee

Lisad: