2017. aastal saabunud uudiskirjandus

Eesti ühiskond kiirenevas ajas – Uuringu Mina. Maailm. Meedia 2002–2014 tulemused (toimetaja: Peeter Vihalemm, toimetaja: Veronika Kalmus, toimetaja: Marju Lauristin, toimetaja: Triin Vihalemm) Gender Equity Sources and Resources for Education Students Jo Sanders Inside the Mind of the Entrepreneur: Cognition,

Ariadne Lõng 2016

Sisukord Soo sotsiaalne grammatika ja kooliõpilase roll. Tiiu Kuurme „Uus naine“ Johannes Semperi romaanis „Armukadedus“ (1934). Merlin Kirikal Nätakas matšomehele. Mehed ja naised Maarja Kangro novellikogumikus „Hüppa tulle“. Riina Roasto Vaidlustades seksismi, toetades spetsietsismi: Eesti feministide arvamusi loomaõiguslusest ja selle

Lindsalu, Elo – Naisekuju modelleerimine XX sajandi alguskümnendite eesti kirjanduses

Lindsalu, Elo Naisekuju modelleerimine XX sajandi alguskümnendite eesti kirjanduses Juhendaja: Reet Neithal Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Pedagoogikaülikool Osakond/õppetool: Filoloogiateaduskond, eesti kirjanduse õppetool Uurimuse tüüp: Doktoritöö Aasta: 2008 Autori kontaktid elo@eki.ee; elo@utkk.ee Lisad: Täistekst digitaalarhiivis Digar