Kurvet-Käosaar, Leena – Metafiction and the Short Story: “Blow-Up” by Julio Cortizar, “The Magic Poker” by Robert Coover and “Giving Birth” by Margaret Atwood

Kurvet-Käosaar, Leena
Metafiction and the Short Story: “Blow-Up” by Julio Cortizar, “The Magic Poker” by Robert Coover and “Giving Birth” by Margaret Atwood

Õppe-/uurimisasutus: Indiana University

Uurimistöö tüüp: Magistritöö
Aasta: 1997